Aksara Jawa dari Becik

Becik ketitik ala ketara---> \jawa{\mbe\ci\ka\Ke\ti\ti\ka\Ha\la\ke\ta\ra}

hasil dalam file pdf---> disini

Aksara Jawa dari Greget,

Greget, sawiji, sengguh ora mingkuh---> \jawa{\mgre\ge\t\kma\sa\wi\ji\kma\seng\guh\ho\ra\ming\kuh}

hasil dalam file pdf---> disini

Aksara Jawa dari Fatimah

Fatimah zultria putranipun bapak agus hardi murti---> \jawa{\ra\de\n\I\na\Dra\ji\ta\Hing\nga\leng\ka\di\ra\ja}

hasil dalam file pdf---> disini

Aksara Jawa dari Fatimah

Fatimah zultria putranipun bapak agus hardi murti
---> \jawa{\fa\ti\mah\zu\la\Tri\ya\pu\tra\ni\pu\na\Ba\pa\ka\Ha\gu\sa\Har\di\mur\ti}

hasil dalam file pdf---> disini

Aksara Jawa dari

---> \jawa{}

hasil dalam file pdf---> disini

Aksara Jawa dari Dema

Dema duri elisabetri---> \jawa{\de\ma\du\ri\he\li\sa\be\tri}

hasil dalam file pdf---> disini

Aksara Jawa dari Yesus

Yesus Kristus---> \jawa{\gb{\za\la\ma\ya\ka\kha}\z\kdr\ha\hre\f\smd\ptk\gb{\ha\ta\ta}\p\tda\pa\ya\Da\yE\Lo\ha\gb{\na}\s\2\gb{\ksa}\ha\pk\ttk\co\m\ptk\ldr\pa\ya\Da\yE\Lo\ha\gb{\na}\s\kdr\ha\ldr\tda\min\O\kdr\ha\hre\f\smd\ptk\gb{\ha\ta\ta}\p\tda\pa\ya\Da\yE\Lo\ha\gb{\na}\s\2\gb{\ksa}\g\ttk\co\m\ptk\ldr\pa\ya\Da\yE\Lo\ha\gb{\na}\s\kdr\ha\ldr\ldr\tda\min\lks\kdr\ha\hre\f\smd\ptk\gb{\ha\ta\ta}\p\tda\pa\ya\Da\yE\Lo\ha\gb{\na}\s\2\ksi\ttk\co\m\ptk\ldr\no\cre\di\t\ca\He\gb{\ca}\k\pa\ya\Da\yE\Lo\ha\gb{\na}\s\kdr\ha\ldr\tda\6\4\5\9\:}

hasil dalam file pdf---> disini

Aksara Jawa dari Gusti

Gusti Ingkang Maha Kwasa
Ratu-ratuning ngaurip
tan arsa paring pidana
karsanya amung sawiji
marga ingkang arsa panggih
asma luhur arta kumpul
guna wirya lampah tama
ngagem agamining nabi
Rasulullah ingkang ngasta agama Islam---> \jawa{\ha\yu\hi\na\Dra\wa\ti}

hasil dalam file pdf---> disini

Aksara Jawa dari matur

matur nuwun
---> \jawa{\ma\tur\nu\wu\n}

hasil dalam file pdf---> disini

Aksara Jawa dari Memayu

Memayu hayuning bawana,hambrasta dur angkara---> \jawa{\mi\tra\se\ja\ti\su\ma\na\Tir\ha\hir\bu\nga\ra\na\Su\sah\ttk}

hasil dalam file pdf---> disini

Syndicate content